Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů

V souvislosti s žádostí o slevový poukaz v rámci programu „Stavte výhodně“ organizované společnými správci osobních údajů – společnostmi (i) Wienerberger s.r.o., IČO: 00015253, se sídlem Plachého 388/28, České Budějovice 1, PSČ 370 01, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 27563;  (ii) Schiedel, s.r.o., IČO: 25157922, se sídlem Horoušanská ul. 286, Nehvizdy, PSČ 350 81, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 165129 (iii) Window Holding a.s., IČO: 28436024, se sídlem Hlavní 456, Lázně Toušeň, PSČ 250 89, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14506 a (iv) SIKO KOUPELNY a.s., IČO: 26065801, se sídlem Skorkovská 1310, Praha 9, PSČ 198 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 9124 („Společnosti“), je nezbytné, aby žadatel o slevový poukaz poskytl Společnostem pro účely vyřízení jeho požadavku osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, emailová adresa a telefonní číslo, kraj, obec a PSČ obce, ve které má zájem o stavbu („Osobní údaje“). Pro takové vyřízení požadavku a související zpracování Osobních údajů není zapotřebí souhlasu žadatele. Společnosti zpracovávají Osobní údaje v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Zaškrtnutím příslušných políček může žadatel udělit souhlas s tím, aby Společnosti zpracovávaly Osobní údaje za účely:

  • marketingových aktivit, jež mohou zahrnovat použití Osobních údajů pro zasílání novinek o produktech a službách Společností.

Společnosti zpracovávají Osobní údaje za výše uvedenými účely ve výše uvedeném rozsahu po dobu 5 let od jeho udělení pro každý jednotlivý účel nebo do odvolání souhlasu. Společnosti jsou oprávněny uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro všechny uvedené účely nebo jen některé z nich je možné kdykoli prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí odvolat a Společnosti budou odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Osobní údaje jsou důvěrné a budou zpřístupněny pouze oprávněným pracovníkům Společnosti, osobám ze skupiny Společnosti či jiným třetím osobám, jež zabezpečují organizaci a průběh marketingových kampaní Společnosti, komunikaci se zákazníky, IT a hostingové služby a marketingové průzkumy trhu. Osobní údaje budou předávány pouze v rámci EU v souladu s obecně závaznými předpisy o ochraně osobních údajů. Společnosti zpracovávají osobní údaje automatizovaně.

Žadatelé jako subjekty údajů jsou oprávněni požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Žadatelé mají právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. Veškerá shora uvedená práva je možné uplatnit v písemné formě prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů Společností nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 383 826 111 a e-mailu gdpr_cz@wienerberger.com. Žadatelé mají rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů. Pro komunikaci se Společnostmi ohledně zpracování Osobních údajů mohu využít i pověřence pro ochranu osobních údajů, je-li ustanoven, a jehož kontaktní údaje jsou dostupné na webových stránkách www.wienerberger.cz.